top of page
En kvinde på kontoret med udsigt over byens skyline

Tag evt. en pause og brug dit overblik.

Data + Statistik

- er organisationens/virksomhedens observationer ind og ud af værdikæden.

De vigtige beslutninger bygger videre på, en omhyggelig - de bæredygtige resultater på og af data & statistik.

Topsiden

Data

Nøjagtige oplysninger, udtrykt i en objektiv eller målbar form. IT formaliseret oplysninger der kan behandles maskinelt, f.eks. i form af digitale data. Mængden af formaliserede oplysninger og informationer der kan behandles, omsættes til et sprog, der gøres forståeligt og synlige.

Statistik 

En metodisk indsamling og syste-matisering af talmateriale, f.eks. med henblik på sandsynlighedsberegning eller udarbejdelse af prognoser.

image.png

AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

image.png

Analyse Fagbevægelsens Hovedorganisation

image.png

Arbejdstidsregnskab

image.png

Aldersgennemsnittet stiger mest i landdistrikterne

image.png

Arbejdsmarkedsbalancen - de gode jobmuligheder

image.png

Befolkningens arbejdsmarkedsstatus

image.png

Befolkningsundersøgelser 
Statens Institut for Folkesundhed

image.png

Beskæftigede og ledighed

image.png

Beskæftigelsesministeriet

image.png

Danske A-Kasser 

image.png

Danmarks Nationalbanks Statistikbank

image.png

Det atypiske arbejdsmarked

image.png

Erhvervslivets struktur

image.png

Erhvervspendling

image.png

Europæisk statistik

image.png

Fakta og tal om et

arbejdsmarked

image.png

Finansministeriet

image.png

Forsørgede under folkepensionsalderen

image.png

Fravær og arbejdskonflikter

image.png

Fravær fra arbejde

image.png

IDA Analyser og rapporter

image.png

KL Analyser Kommunernes Landsforening

image.png

Levevilkår

image.png

Lønniveau

image.png

Livskvalitet

image.png

Lønindeks

image.png

Praktikplads analyse

DI Byggeri

image.png

ROCKWOOL Fonden

image.png

Statistik på pressemeddelelse Ritzau

image.png

Socialpædagogisk

"støtte"

image.png

Statistikbanken

image.png

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

image.png

UDDANNELSESSTATISTIK
Børne- og Undervisningsministeriet

image.png

Unge uden for beskæftigelse og uddannelse

image.png

VIVE 
Det Nationale Forsknings- & Analysecenter for Velfærd

bottom of page