top of page
kreditkort

Tag evt. en pause og brug dit overblik.

DANMARKS NATIONALBANKS STATISTIKBANK

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. I lov om Danmarks Nationalbank fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter.

Nationalbankens tre overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system.

Nationalbanken bidrager til at sikre stabile priser ved at føre en fast kronekurs over for euroen. Målet er at holde en lav inflation, og det gøres gennem penge- og valutakurspolitikken. Du kan læse mere om vores arbejde med at sikre stabile priser under Markedsinfo og Pengepolitik.

Ved at være bank for bankerne sørger Nationalbanken for, at betalingerne pengeinstitutterne imellem afvikles sikkert, og i produktionen af kontanter lægges der stor vægt på design og sikkerhed, så der fortsat er tillid til danske pengesedler og mønter. Du kan læse om betalingsformidlingen under Bank og betalinger og om Danmarks kontanter under Sedler og mønter.​

Ved at overvåge og vurdere den finansielle stabilitet i Danmark er Nationalbanken med til at sikre en tilstand, hvor finansielle problemer ikke spreder sig. Under Statistik og Finansiel Stabilitet kan du finde flere informationer, mens du under ​Statsgæld kan læse mere om, hvordan vi forvalter statens gæld.​

Topsiden
bottom of page