top of page

Gå på opdagelse på JobmatchGuiden.dk

Del dine tanker med andre, så du/I opnår reflektion
Brug menuen og søgefeltet.

Der finder du alt hvad du skal bruge for et jobmatch.

Er du/I i tvivl 
- start med Refleksion Før Jobmatch

og

Match Jobbet.

JobmatchGuiden.dk - understøtter den digitale samtale.
Møde på et kontor
møde
Før interviewet

Virksomhed/organisation

Jobmatch på faglige- og personlige kompetencer.
JobmatchGuiden tilbyder at du/I kan finde nyttig viden om hvordan du/I mobilisere/rekruttere et nyt personale. 
En aktuel viden på et enkelt og mere effektiv jobmatch.

Jobcenter

Jobmatch på faglig- og personlighed kompetencer
JobmatchGuiden tilbyder at du/I kan finde din/jeres hjælpemidler og mere viden her, på et jobmatch.
Som to brikker der passer sammen.

Jobsøgende/jobkandidat

Jobmatch på faglig- og personlighed kompetencer.
I jobmatchGuiden, her du/I finder rigtig
mange gode værktøjer, der hjælper dig/jer med at matche jobbet på en
stilling, både synlige og de usynlige job.

Møde på kontoret
møde
Forretningsmøde

A-kassen/fagforening
 

Jobmatch på faglig- og personlighed kompetencer.
JobmatchGuiden tilbyder at du/I opdager ny viden i jobmatch processen - støt de arbejdssøgende med et jobmatch.

Uddannelsesinstitution

Jobmatch på faglige- og personlige kompetencer.
JobmatchGuiden genåbner og gentænker jobsøgning til en jobmatch proces der kan se ind på fremtidens arbejdspladser.

Anden Aktør

Jobmatch på faglige- og personlige kompetencer.
JobmatchGuiden genåbner og gentænker jobsøgning til en jobmatch proces der kan se ind på fremtidens arbejdspladser.

Arbejder

CV- skabeloner til alle brancher.

CV er en forkortelse for Curriculum Vitæ, der er latin og betyder ”levnedsbeskrivelse”. 

En beskrivelse af en persons levnedsforløb. En række af væsentlige begivenheder og gøremål i en persons liv - livets gang for en person.

Her skal du/I have en særlig opmærksomhed på, at matche på dine/jeres job erfaringer. 

De personlige- og faglige kompetencer, så det passer til jobbets opgaver og løsning af disse.

Kvinde, der arbejder på bærbar computer

Personligheds profil

Jobmatch med din personprofil på både de synlige og usynlige job.

Drøftelse af bøger

Litteratur/bøger  

Ved at læse bliver man som nævnt klogere, mere kreativ, får et større ordforråd og meget mere… og alle disse ting er vigtige, når du/I skal lære at kommunikere via et jobmatch.

Læringsprocessen er i gang.

møde

Uddannelse & læring

Formelle og uformelle læring af færdigheder, viden og kompetence i et kursus og uddannelsestilbud.

Læs, lyt og lær mere
...

E-læringsprogrammerne kommer i
foråret 2024 

image.png
Målet nås via indholdet og tilrettelæggelse af læringsforløbet.
Kvinde, der læser morgenbogen

Nyheder  
Nyheder, særligt om arbejds-markedet - en branche. Er vigtig for et sikkert og godt jobmatch. Da viden om særlige behov i jobmatch processen er vigtig.

Nyheder er noget nyt eller usædvanligt der for første gang er fremstillet, sket el.lign.

En nyhed bringer oplysning om en bemærkelsesværdig, ofte nylig indtruffen hændelse som ikke tidligere har været kendt og det kan være nyttigt information i din/jeres jobmatch.

Jobtyper

Flere jobtyper, dens opgaver matcher med din/jeres personprofil. 

Så hvis en jobtype som du/I ønsker dig. Er placeret i en bestemt branche. Betyder det ikke at du/i ikke kan benytte dine/jeres personprofil i en anden branche og i disse jobtyper.


Hvilke jobtyper matcher dig

lovbøger

Retshjælp i Danmark

I Danmark består retshjælpssystemet af retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring. Retshjælp skal sikre juridisk rådgivning og bistand til lavindkomstgrupper, mens fri proces og retshjælpsforsikring skal sikre, at borgerne har lige muligheder for at føre en retssag + anden hjælp, bl.a. en socialrådgiver.

Data + Statistik

Data + statistik benyttes bl.a. til at kunne se og måle, hvor det er bedst, måske hvor de største chancer for, at matche et job på egne faglige og personlige kompetencer.

Data + statistik bruges også til, at du/I skal være så godt forberedt som muligt på udviklingen, vækst, antal ansatte, afdelinger og deres leder mv. i organisationen/virksomheden. 

40 aktuelle analyser - løbende opdateret.


Data + Statistik er en videnskabelig metode

Corporate Social Responsibility

CSR er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale ansvar og en række andre tilgrænsende betegnelser. I den danske regerings handlingsplan på området fra maj 2008 og i forbindelse med ændring af årsregnskabsloven i december 2008 anvendes begrebet virksomheders samfunds ansvar.

Læs mere om ISO 26000:2010, vejledning om social ansvarlighed.


Lad trivsel og glæden være alle steder

Læs mere

Den bæredygtige værdikæde

Målet kunne være, at tredoble effektiviteten ved at gå i dialog med alle led i værdikæden - alle interessenter fra producent og deres første led til slutbruger. Begrebet "slutbruger" en juridisk størrelse, der refererer til én, der ikke videresælger produktet.

Effekten af mere viden vil kunne jobmatche på alle led i værdikæden.

Eksempel - dyrepasseren købte maden til løverne – hvem er slutbrugerne, den som dyrepasserne passer - løverne. 


Slutbrugeren er løven.

Overføre målet eller målene lokalt.

Tag en professionel tilgang på værdikædens 
støtteaktiviteter på et jobmatch.
- i et større udbytte, med den rette viden i den specifikke dialog, hvor der skabes større og flere kompetencer i organisationen, i nutiden og for fremtiden.

Spørg OS.

- for et hurtigt overblik over indholdet på videns- og læringsportalen.

bottom of page