top of page
bgImage

Jobcenter

Jobmatch på faglig- og personlighed kompetencer

JobmatchGuiden tilbyder at du/I kan finde din/jeres hjælpemidler og mere viden her, på et jobmatch.

 

Som to brikker der passer sammen.

Jobsøgende/jobkandidat

Jobmatch på faglig- og personlighed kompetencer.

I jobmatchGuiden, her du/I finder rigtig

mange gode værktøjer, der hjælper 

dig/jer med at matche jobbet på en

stilling, både synlige og de usynlige job.

A-kassen/fagforening 

Jobmatch på faglig- og personlighed kompetencer.

JobmatchGuiden tilbyder at du/I opdager ny viden i jobmatch processen - støt de arbejdssøgende med et jobmatch.

Uddannelsesinstitution

Jobmatch på faglige- og personlige kompetencer.

JobmatchGuiden genåbner og gentænker jobsøgning til en jobmatch proces der kan se ind på fremtidens arbejdspladser.

Virksomhed/organisation

Jobmatch på faglige- og personlige kompetencer.

JobmatchGuiden tilbyder at du/I kan 

finde nyttig viden om hvordan du/I mobilisere/rekruttere et nyt personale. 

En aktuel viden på et enkelt og mere

effektiv jobmatch.

Anden Aktør

Jobmatch på faglige- og personlige kompetencer.

JobmatchGuiden genåbner og gentænker jobsøgning til en jobmatch proces der kan se ind på fremtidens arbejdspladser

JobmatchGuiden.dk - understøtter den digitale samtale

bgImage

Viden - læring og kompetencer

bgImage

CV

- skabeloner til alle brancher.


CV er en forkortelse for Curriculum Vitæ, der er latin og betyder ”levnedsbeskrivelse”. 

En beskrivelse af en persons levnedsforløb. En række af væsentlige begivenheder og gøremål i en persons liv - livets gang for en person.


Her skal du/I have en særlig opmærksomhed på, at matche på dine/jeres job erfaringer. 


De personlige- og faglige kompetencer, så det passer til jobbets opgaver og løsning af disse.

CV + Jobmatch følgebrev

bgImage

Personprofil


Job

Jobmatch med din personprofil på både de synlige og usynlige job

bgImage

Litteratur/bøger  

Ved at læse bliver man som nævnt klogere, mere kreativ, får et større ordforråd og meget mere… og alle disse ting er vigtige, når du/I skal lære at kommunikere via et jobmatch.

Læringsprocessen er i gang

bgImage


Målet i et læringsforløb

Uddannelse & læring

Formelle og uformelle læring af færdigheder, viden og kompetence i et kursus og uddannelsestilbud.

E-læringsprogrammerne kommer i foråret 2024 

på JobmatchBiblioteket.

Tilmeld dig/jer vores mailservice og gør dig/jer klar.

bgImage

Nyheder  

Nyheder, særligt om arbejds-markedet - en branche. Er vigtig for et sikkert og godt jobmatch. Da viden om særlige behov i jobmatch processen er vigtig.


Nyheder er noget nyt eller usædvanligt der for første gang er fremstillet, sket el.lign.


En nyhed bringer oplysning om en bemærkelsesværdig, ofte nylig indtruffen hændelse som ikke tidligere har været kendt og det kan være nyttigt information i din/jeres jobmatch.


Glemt information kan også være en nyttig nyhed

bgImage

Hvilke jobtyper matcher dig


Jobtyper

Flere jobtyper, dens opgaver matcher med din/jeres personprofil. 


Så hvis en jobtype som du/I ønsker dig. Er placeret i en bestemt branche. Betyder det ikke at du/i ikke kan benytte dine/jeres personprofil i en anden branche og i disse jobtyper.


bgImage

Retshjælp i Danmark

I Danmark består retshjælpssystemet af retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring. Retshjælp skal sikre juridisk rådgivning og bistand til lavindkomstgrupper, mens fri pro ces og retshjælpsforsikring skal sikre, at borgerne har lige muligheder for at føre en retssag + anden hjælp, socialrådgiver.Har du brug for hjælp, til en sag

bgImage

Data + Statistik

Data + statistik benyttes bl.a. til at kunne se og måle, hvor det er bedst, måske hvor de største chancer for, at matche et job på egne faglige og personlige kompetencer.


Data + statistik bruges også til, at du/I skal være så godt forberedt som muligt på udviklingen, vækst, antal ansatte, afdelinger og deres leder mv. i organisationen/virksomheden. 


40 aktuelle analyser - løbende opdateret.Data + Statistik er en videnskabelig metode

bgImage

Lad trivsel og glæden være alle steder

Corporate Social Responsibility

CSR er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale ansvar og en række andre tilgrænsende betegnelser. I den danske regerings handlingsplan på området fra maj 2008 og i forbindelse med ændring af årsregnskabsloven i december 2008 anvendes begrebet virksomheders samfunds ansvar.

Læs mere om ISO 26000:2010, vejledning om social ansvarlighed.

Målet kunne være, at tredoble effektiviteten ved at gå i dialog med alle led i værdikæden - alle interessenter fra producent og deres første led til slutbruger. Begrebet "slutbruger" en juridisk størrelse, der refererer til én, der ikke

 videresælger produktet.

Effekten af mere viden vil kunne jobmatche

 på alle led i værdikæden.

 

Eksempel - dyrepasseren købte maden til

løverne – hvem er slutbrugerne, den som dyrepasserne - der passer løverne. 

Slutbrugeren er løven.

Den bæredygtige værdikæde

Overføre målet eller målene lokalt.


Tag en professionel tilgang på værdikædens 
støtteaktiviteter på et jobmatch.

- i et større udbytte, med den rette viden i den specifikke dialog, hvor der skabes 

større og flere kompetencer i organisationen, i nutiden og for fremtiden.

bottom of page