top of page
Jobsamtaler

Tag evt. en pause og brug dit overblik.

FAFO -
personlighedsanalysen

Personlighedsanalysen - et ekstra ledelses- og personale værktøj.

En personlighedsanalyse må aldrig stå alene. Der er andre aspekter, som helt naturligt tæller med i organisationen/virksomhedens samlede vurdering af en person. Der til kommer som minimum en grundig forarbejdet job- og personprofil/-stillingsbeskrivelse. En personlighedsanalyse understøtter den strukturerede undersøgelse af jobkandidaterne der skal matche jobbet og stillingens indhold af opgaver og opgaveløsning. Det betyder, at organisationen/virksomheden får et mere nuanceret og realistisk billede af de mennesker, de skal tage stilling til på et jobmatch.

 

Personlighedsanalysen gør det muligt at sammenligne jobkandidater på et mere kvalificeret grundlag. Uden et standardiseret element i mobiliserings- og rekrutteringsprocessen risikerer organisationen/virksomheden, at tilfældigheder fylder meget i helhedsindtrykket af en jobkandidat. Det gavner ingen af parterne.

Topsiden

Fordele ved at kende din og andres type og præferencer.

  • Bedre trivsel for medarbejderne

  • Et fælles sprog og referenceramme.

  • Et redskab der understøtter dialogen mellem ledere og medarbejdere

  • Forståelse for hvad der motiverer den enkelte medarbejder

 

Indsigt i personlige styrker og udviklingsområder for den enkelte medarbejder og leder.

 

  • Mere anerkendelse af den enkelte medarbejder

  • Mindsker konflikter der fører til lavere produktivitet

  • Synliggør styrker og svagheder i en gruppe

  • Understøtter samarbejdet

  • Øget produktivitet

Fra personlige egenskaber til kompetence

Organisator: ”administrator”

 

Organisatoren er en medarbejder, der har føling med alle detaljerne. Organisatoren er ordentlig og systematisk og beskæftigelser sig med regler og kontrol. Organisatoren har en glimrende hukommelse, eller er omgivet af systemer, der betyder, at denne ikke udelukkende behøver at støtte sig til sin hukommelse, og organisatoren arbejder på at sikre, at systemet fungerer efter hensigten. En organisator sikrer, at systemet fungerer efter planen.

Forligsmand:”mægler”

 

En forligsmand er en medarbejder, der beskæftiger sig meget med mennesker. Forligsmanden forsøger at få systemet til at arbejde gnidningsløst set ud fra et menneskeligt synspunkt. Forligsmanden er i stand til at lytte til folk, til at integrere deres ideer til en fælles plan og få alle til at stå bag denne. Forligsmanden ønsker meget, at alle har det godt og vil gå langt for at teamet befinder sig behageligt i organisationen. Forligsmanden kan omdanne individuel iværksætterevne til en team-iværksætterevne.

Arbejdsbi: ”slider”

 

Det forventes, at arbejdsbien kan skabe resultater eller producere serviceydelser på højde med eller bedre end konkurrenternes. For at kunne udøve denne funktion må personen kende sit felt, sit arbejdsområde og dets teknologi, hvad enten det er teknik, håndværk, marketing, regnskab, jura eller andre felter. Arbejdsbien kan godt lide at være i gang hele tiden og går op i at få arbejdet gjort - arbejder faktisk hele tiden og har et stærkt præstationsbehov.

Forhandler: ”udvikler”

 

En forhandler mener, at på grund af omgivelsernes stadige forandring, har organisationen brug for nye ideer for at kunne overleve. Muligheder opstår hele tiden, trusler manifesterer sig, og organisationen må indrette sig efter disse. En forhandler er en entrepreneur, en igangsætter af handling, således at organisationen er i stand til at tilpasse sig kulturen i virksomheden og samfundets forandringer. En forhandler analyserer kræfterne i omgivelserne ud fra deres indvirkning på organisationen. Forhandleren analyserer organisationens stærke og svage sider, de sider, der skal udvikles, så de bliver bevidste resurser og bestemmer så, hvilken fremgangsmåde, der bedst vil kunne imødegå forandringerne i omgivelserne.

bottom of page