top of page
bgImage

Litteratur i faget

Litteraturen giver den bedste mulige viden og læring:


 • Sidder du i bestyrelsen eller er en del af ledelsen hos en NGO eller i en socialøkonomisk virksomhed.

 • Arbejder du og er en del af ledelsen på et jobcenter, hos en A-kasse eller en Anden Aktør i beskæftigelsesindsatsen.

 • Arbejder du som udviklings- og eller forretningsudviklingskonsulent i en kommune, region eller stat.

 • Er du tilknyttet eller er ansat på en uddannelsesinstitution, i ledelsen, bestyrelsen eller som underviser.

 • Forsker du i samfundsudvikling i tilknytning med en fond.

 • Inspiration for din bachelor - og eller på din diplomuddannelse.

bgImage

Litteraturen i faget

 - hensigten er at understøtte værdikædens støtteaktiviteter for 

at opnår det gode liv.

Indhold i bøgeren - Co-creation.


Co-creation er en proces, hvor udviklingen af nye initiativer eller produkter sker i fællesskab og i samskabelse mellem forskellige faggrupper, virksomheder, kunder, borgere og andre interessenter.


Her 3 opmærksomhedens sociale arealer af en lærings cirkler der skaber en reel værdi?


Co-creation, at du kan udnytte den tætte kontakt gennem de nye medier til at udvikle på din senere kommunikation.


Co-creation, forståelse for kommunikatørernes arbejde, og et indblik i hvordan forbruger og slutbruger kan være en del af organisations kommunikation. Co-creation er således med til at sikre et fælles formål for organisationen.


Co-creation kræver og skaber innovation.


En bedre forståelse for forbrugerens og slutbrugerens krav, ønsker og behov. På den måde vil meget co-creation både nødvendiggøre og danne grobund for innovation og udvikling.


Bøgerne er måske dem og deres indhold, der kan inspirere dig/jer til at skrive en bachelor - og eller på din diplomuddannelse. (niveau 6 i kvalifikationsrammen)


Eksempel:

 • Professionsbachelorgrad, socialrådgiver.

 • Professionsbachelorgrad, sygepleje.

 • Professionsbachelor, maskinmester.

 • Diplomgrad i ledelse.

 • HA den erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse.

Fra år 1984 til år 2015 er mennesker, de 70% forsat på overførselsindkomst. 

Det er kun loven der forandre sig.

Citat.:

Steffen Rasmussen

Center for social nytænkning 

 - fra det individuelle job ansvar til et samfundsengagement. 

Udgivet 2021

- rekrutterings- og udviklingsinitiativ 

for sociale talenter. 

Udgivet 2022

Julekataloget 

– undervisningsmateriale i værdier 

og kompetencer. 

Udgivet år 2022

Litteraturen beskriver og understøtter 

værdikædens støtteaktiviteter.

bottom of page