top of page
bgImage

Værdikæden

En værdikæde er et analyseredskab, hvor en virksomheds aktiviteter vises som en forbundet kæde, der i fællesskab skaber en værdi for kunden. 


Den mest anvendte værdikæde er Porters værdikæde. Ved værdikædeanalyse, analyses der for forbedringer i hele kæden, for at opnå bedre likviditet.

bgImage

Værdier i organisationen

Værdikæden til en forklaring

Værdikæden i et overblik

Værdikædens omkostninger

Støtteaktiviteter i værdikæden – inspiration

bottom of page