top of page
Topsiden
Team Krammer

Værdikæden

En værdikæde er et analyseredskab, hvor en virksomheds aktiviteter vises som en forbundet kæde, der i fællesskab skaber en værdi for kunden. 

Den mest anvendte værdikæde er Porters værdikæde. Ved værdikædeanalyse, analyses der for forbedringer i hele kæden, for at opnå bedre likviditet.

Tag evt. en pause og brug dit overblik.

bottom of page