top of page
Studentbibliotek

Tag evt. en pause og brug dit overblik.

Viden om

Siderne her indebærer at du modtager og kommer til at besidde information og forståelse om et bestemt emne - nemlig et sikkert jobmatch.

Det giver dig/jer en personlig adgang til fakta, begreber, teorier og erfaringer, der giver dig/jer mulighed for at forstå verden omkring dig/jer på en mere dybdegående måde. Når du/I har viden om noget, har du/I en indsigt og/eller har en ekspertise på emnet. 

Topsiden
bottom of page