top of page

Opgaven i teamet

Selve opgavens form har ikke ændret sig, siden den er blevet fundet (opfundet).

Om

En opgave (dannet omkring midten af 18. århundrede efter tysk:) "aufgabe" betegner et formål, som en given person skal nå. I reglen vil der være visse vanskeligheder i udførelsen, der er således dermed forbundet en vis virksomhed/arbejde.

En opgave kan enten være noget, som andre pålægger en eller noget, som man pålægger sig selv at løse eller gennemføre. En opgave kan starte på et spørgsmål og igennem en arbejdsproces finder man selv eller sammen med andre et svar/løsning.

 

Formålet i opgaven. Et formål er et resultat, en slutning, et mål eller grund (årsag) til en bevidst handling. Det som en person eller flere personer ønsker at opnå som resultat af en bestemt aktivitet, det der er hensigten med en aktivitet, i en arbejdsproces. Hensigten er således det som en person eller personer ønsker at opnå eller udføre og derfor målretter sine handlinger efter.

Det er muligt at en bevidst handling kan have flere formål.
Så opgavens form har ikke ændret sig men det har konteksten, og det bliver den forsat ved med at gøre, hvor i opgaven ligger placeret, både mentalt og fysisk.

Kontekst betyder sammenhæng.
Der skelnes oftest mellem flere forskellige former for kontekst En verbal eller sproglig kontekst er den sproglige sammenhæng et udtryk forekommer i, der dermed giver ordet en bestemt betydning.

Kontekst er også i bredere forstand en sammenhæng, hvori noget finder sted. Dette kan omfatte den givne politiske, samfundsøkonomiske eller kulturelle situation, teknologisk, de medier som man har i et forhold til eller andre faktorer, der har indflydelse på, eller som kan forklare, en given begivenhed, både lokalt, nationalt og i hele verden.

Konteksten hvortil den når sine grænser er ved verdens ende. Hvor grænserne mellem markederne er flydende, som tidligere beskrevet hvor virkeligheden er mere kompleks, dynamisk og globalt orienteret.

Globalisering er ikke længere noget, danske organisationer/virksomheder bare taler om. Stadigt flere har integreret virkningerne af globaliseringen i deres strategi, og de organisationer/virksomheder, som allerede har set ud over landets grænser og øger deres indsats. I deres organisation, i deres ledelse og i personalet. Således skal et team kunne være med, da der er tale om en sammenhæng hvor i værdikæden støtteaktiviteter også skal følge med.

Globalisering er betegnelsen for en voksende kulturel og økonomisk udveksling mellem verdens forskellige lande, især i form af varer og produkter, mennesker, penge, information, og tanker og ideer.
Globaliseringen har haft indflydelse på organisationens/virksomhedens strategi over tid, samt hvilke udfordringer det har ledt til.

De organisationer/virksomheder der har rigtig meget fart på at de organisationer/virksomheder der er udvikler af software til håndtering af store mængder produktinformation til brug for master data internt i organisationen/virksomhederne. Dem der publicer websites, elektroniske, trykte kataloger og applikationer "App". Nu kan den menig kvinde/mand, den lille danske familie selv være nyhedsvært på deres eget medie. En helt ny stilling/funktion er opfundet, "influencer". Teknologien har givet plads til at markedet kan modtag flere informationer. Både salg og marketing er slået sammen til et program/funktion/stilling - "influencer".

En influencer er en kendt person, der bruger sin rækkevidde og indflydelse på særligt sociale medier til at lave reklame – oftest mod betaling – for en sag, et budskab eller et produkt. En influencer bruger oftest digitale platforme til at nå sit publikum/kunder og har typisk mange følger.

I samfundet har vi også speederen i bund. Der er virkelig brug for at kunne tænke nyt og anderledes for at kunne opfylde behovet, så mennesker ikke bliver forladt eller overset. Behovet for at blive behandlet sikkert og trygt på sygehuset, i sundhedssektoren og hos egen læge. At folkeskolen kan lære vores børn det de skal, så de er klar til at klare sig godt, både i familien og på arbejdsmarkedet. Så børn opnår dannelse og kan indgå i andre fællesskaber end deres egen familie og hos deres venner. Så mennesker der er ledig, kan modtag den rette hjælp og støtte, for at finde tilbage på et arbejdsmarked, med mindre smerte, frustration og med en sikker hånd. I rigtig mange år, i kommunerne har der været sat turbo på en udvikling af teknologi, der kan afhjælpe personalet og hjælpe beboerne på deres plejehjem og i andre sektorer af samfundet. Mange af de nye opfindelser er virkelig smarte og godt fundet på.

Teknologien medvirker til at forstærke værdikæden/sammenhængskræften i samfundet. Men den kan ikke erstatte følelsen af bl.a. nærvær, respekt og tillid mellem mennesker. Det at vi som mennesker kan læse og følge med i hele kropssproget er vi til stede sammen. Men er vi ikke, men benytter bl.a. vores skærme bliver samtalen meget meget anstrengt og mange mennesker vil give op.

Der må nye øjende på, der må nye hjerner til for at se de nye muligheder for flere hænder og den ekstra kapacitet. Der må en særlig opmærksomhed på udviklingshastigheden og forankring af strategien for et samfund, herunder udfordringerne med geografisk adskilte udviklingsgrupper (lokalsamfund) og support for den internationale efterspørgsel.

Når markeder flyder sammen. Gør kompetencer det også. Kompetencer er som markederne. De består af mennesker og de er usynlige for dem der ikke kender dem, for dem der ikke taler om dem, for dem der ikke udvikler dem, for dem der ikke benytter dem som de skal. Både markeder og kompetencer skal være kendt på deres grænser, som ville kunne ses og dermed også flyttes.

 

Forsættelse i afsnittet - ledelsen i teamet
bottom of page