top of page

Kompetencer i teamet

Der tages udgangspunkt kompetencerådet anbefalinger i deres rapport år 2000.

Om

LÆRINGS – FORANDRINGS– RELATIONS- OG MENINGSKOMPETENCE.

 

Læringskompetence, det at lære og kunne lære, at vide hvordan man selv lære og hvordan vi gøre det i et team, så fællesskabet ved hvordan de lærer i det kreative sociale rum.

 


Det skal have den første prioritet i et nutidigt og fremtidens team. Vi kan også sige det med andre ord. Det skal være et obligatorisk fag i både privat- og i folkeskolen. Netop for at opgaverne ikke vil belaste os mennesker med for meget i en tilstand af total uorden og forvirring - der skal være struktur på arbejdspladsen, så det giver plads til denne læringsudvikling.

Sådan at vi som mennesker og som et team kan foresætte med at blive dygtigere og træne de 3 andre kompetencer. Bevægelserne i alle opgaver på arbejdspladsen, fysisk og mentalt er sat op i hastighed. Alle informationer kommer ind igennem den samme kanal og ud igen på samme tid.

Alle informationer er skrevet ned i arbejdspladsens store tunge manual og læses gennem et computerprogram, for at give informationen og forståelsen en venlighed og sikkerhed. Men frem for at hver medarbejder kunne betjene 5 tanker, 5 styk antal, 5 kunder, 5 patienter, 5 klienter og stor omsætning i timen.

Er der nu et krav om at kunne betjene 10 i samme tidsrum, årsagen er flere. Hvis medarbejderne har spørgsmål skal de blot læse manualen, en tid en medarbejder ikke har. Et tidsrum hvor alt kommer ind og alt kommer ud. Der er ikke plads til denne mængde. Bevægelserne har så stor en hastighed at de ikke matcher nutidens teknologi og et menneskes kapacitet.
En teknologi der bliver skiftet ud og opdateres jævnligt, minimum hvert femte år. Så nu skal teamet have plads til at lærer nyt igen. Pointen er at der ikke er plads i tidsrummet og nu begynder alle at køre langsommer fordi der er kø, både mentalt og fysisk.

Nu er det så, at medarbejder skal lære at lære for at kunne følge med. Ledelsen skal lære at kunne lære medarbejderne at lære.
Kort sagt, kan vi på arbejdspladsen ikke udvide tid så en time bliver til 70 eller 80 minutter og at vi skal lære forsat for at kunne følge med. Så bliver et team nød til at kunne lære at lære, for ikke at stå i kø eller blive mentalt overbelastet og kapaciteten brænder sammen. Så teamet nu kun arbejder med halvdelen af deres medlemmer og mængden er den samme. Det at lære at kunne lære, handler om at kunne passe på sig selv og andre, at kunne ændre/tilpasse sin struktur og bevægelser så opgaven/opgaverne bliver lettere og nemmer.

Men det at lære at lære, giver andre og dig ret til deltagelse, det giver overblik og dermed et ansvar. Ikke så meget den juridiske forpligtelse eller forståelse, det at stå til regnskab for at en opgave for succes. Men langt mere at sørger for noget eller nogen. Det er ikke fordi vi mennesker skal være i centrum, med vores viden gennem denne læring, men fordi vi skal være med.

I en verden af innovation taler man om en brugerdreven innovation som handler om at udvikle idéer, produkter og services ved at afdække brugernes erkendte og ikke-erkendte behov. Derved er alle medarbejder således accepteret i teamet i organisationen/virksomheden, med i fællesskabet.

Den anden kompetence, vi kan tage frem og give en prioritering ud af de 4, er relationskompetence.

I denne kompetence, er det centrale kommunikation. Der er nemlig en udveksling af informationer, budskaber og meddelelser mellem personer, og eller maskiner - mekaniske, elektrisk/digital eller elektronisk, især ved benyttelse af tegnsystemer, og et sprog i relationerne. Værdier indgår således i vores sprog og derved også relationerne da der imellem er en eller flere forbindelser - et forhold der knytter os til hinanden.

Netværk bliver mere og mere nødvendige, både eksternt i verden og internt i teamet, fordi den viden og færdigheder, der er knyttet til et enkelt menneske, en bestemt arbejdsproces eller en virksomhed, forventelig er meget lille i omfang i fremtidens opgaver/service. Der vil mangle bredde og højde, på denne aktuelle viden og færdigheder, således at den nødvendige information og kommunikation kan have en passage og få direkte kontakt til modtagerne i teamet.

Hvis ikke denne viden og færdigheder knyttes sammen med viden fra andre mennesker, arbejdsprocesser, netværk, organisationer og samfund vil teamet være uhomogen og ustabilt, og dermed have ulykkelige konsekvenser. Det interne netværk i teamet, må således have nogle spilleregler eller værdier at kunne arbejde i eller med. Der tilknyttes nogle menneskelige principper for at kunne behandle, bruge spille reglerne/værdierne efter hensigten.
Som måles på organisationens/virksomhedens vision/mission. Det der er hensigten og vejen der til, skal have et sprog som alle skulle kunne forstå og ikke mindst acceptere - løbende. Der må gerne være en acceptabel nuance på hvad hensigten er, da teamet er i konstant bevægelse og læring i disse 4 kompetencer. Der er ikke noget der er forkert, der er kun noget der skal have teamets lærende overblik, forståelse for justering og feedback. Det super "hypersonisk" team, arbejder i en lang, stabil og vedvarende bevægelse. (Har du, teamets din/jeres opmærksomhed på ikke at må fejle, vil du blive ved med at fejle.)

Mobilitet er et af de indekser som kompetencerådet nævner i forandringskompetence og er i dette afsnit beskrevet som den 3. i rækken af de 4 kompetencer. Kompetencerådet skriver at have evne til. Det der er efterspørgslen i fremtiden i mobilitet er: At have bevægelighed både fysisk og særligt mentalt, det hænger sammen med lærings- og relationskompetence. At være hurtig til en koordination/en forbedret omstilling. At kunne bidrage med en fleksibilitet, både internt og eksternt i organisationen/virksomheden. At kunne levere en graciøsitet i sin personlighed.
Innovation er et andet indeks som er taget med under forandrings-kompetence, som tages med end under et team i fremtiden. Innovation handler om at kunne mobilisere de nye ideer, der kan omsættes til praksis og skaber værdi på et marked eller i samfundets målgrupper, børn, unge, voksen og ældre og samtidig skaber værdi for personalet i organisationen/virksomheden.

Ledelsen og personalet, teamet skal kunne skabe eller foretag en indførelse af noget der ændrer den etablerede metode/redskab og særligt i en opfattelse, af en teknisk eller videnskabelig art. De kreative processer er vigtige at holde fast i, i fremtidens team. Blot at man husker at der kan komme mange ideer og masser af forslag til noget nyt i de kreative processer.
Men disse innovere ikke før de bliver benyttet i en ny form, som gavner, og er tilfredsstillet hos kunderne/slutbrugerne eller målgruppen.
Personligt skal ledelsen/personalet også kunne innovere sig selv. Det vil sige, at man personligt kan for en ide. Der kan tilpasse sig i organisationen/virksomheden og implementeres i værdikædens støtteaktiviteter, som kan benyttes af en selv og af andre.

Til sidst skal alle de andre 3 kompetencer bidrage til at din hverdag giver mening. Det man som menneske skal kunne, er at foretag en refleksion gennem en lærende struktur. Således at du generere mening i teamet, mening med erhvervslivet/dit job/din funktion/din rolle, mening med en efteruddannelse, hvad skal jeg lærer på kurset og hvorfor. Mening med hvorfor gør jeg som jeg gør og hvem er jeg. Hvorfor har du/I en holdning til en bestemt sag eller sammenhæng i familien og på jobbet, i teamet.

Refleksion generelt over meningen med livet - hvad er det dybere formål, hvad er vigtig for dig selv og sammen med andre., hvad har værdifuld kvalitet i dit liv. At du/I bliver dygtigere til denne refleksion og opnår kompetence gennem denne refleksions øvelse, at du/I således danner en meningskompetence.

At du/I som et team, som enkelt person kan skabe ro og overblik i en verden som er set i en helhed, men består af mange forskellige dele, enheder eller forhold, love og alle relationerne ind imellem.
bottom of page