top of page

Kompetencer i organisationen

Kompetence begrebet skal forstås som at være handlingsorienteret, på alle niveauer ...

Om

- og i alle kontekster. På hinanden flere gentagelser og disse handlinger bliver en eller flere kompetencer.

Professor Knud Illeris skriver i sin bog, Kompetence - HVAD, HVORFOR, HVORDAN.

"At der på ingen måde findes en entydig forståelse af, hvad kompetence er, og på den anden side en vis enighed om, at det - om end på forskellige måder - drejer sig om at være i stand til at handle i relation til bestemte kendte, ukendte og uforudsigelige situationer." S. 35

Læs mere i,

  • Kompetencer i fremtiden

  • Fremtidens team

  • Opgaver i teamet

og benyte værktøjet Reflektion før jobmatch.
bottom of page