top of page

Fremtidens team

En menneskegruppe eller et hold består af flere personer,

Om

- som har noget til fælles, kultur, musiksmag, ønsker, mål for livet, for en vision, en mission osv.

 

I nogle sammenhænge bruges synonymet team.

Nysgerrighed er en elementær menneskelig følelse af at ville kende til noget ukendt.

Det er et grundlæggende motiv, som ytrer sig i en trang til at undersøge omverdenen og at løse enhver modsætning særlig i begrebsmæssige konflikter.

En god vision strækker sig meget langt ind i fremtiden. Det gælder for et land, en kommune, en organisation/virksomhed og det gælder også for et TEAM.

Derfor må et TEAM også være klar til fremtiden. Det er lige meget om organisationen/virksomheden producere og sælger maskiner/nye robotter eller organisationen har mennesker i centrum, som deres serviceydelser, vil og bliver fremtiden ikke den sammen som der var for bare få år siden – det går stærkt med at kunne levere, alt det vi skal kunne bidrage med og kunne skaffe hurtigt. Så nu handler det om, at vi bruge meget mere tid på at passe på hinanden – så ingen kan tage vores sjæl i pant. Dertil at vi som mennesker først solgt.

Fremtiden kalder på nye ledelsesformer og hvorfor så det. Fordi forandringen er meget tætter på os mennesker i dag, ind for 40 år siden. Ledelse handler om kommunikation og kommunikationen er ikke langt væk i vores ”nu” - der hvor vi er lige nu i den tid vi selv befinder os i.

 

Vi som mennesker, som leder, som organisation/virksomhed er nu omgivet at kommunikation hele tiden og der i lækker hele forandringen. Perspektivering: I år 1960 - 70 var telefonen koblet op på en telefoncentral der koordineret alt telefoni i landet, til hele verden, ja også ud i rummet.
Titlen var dengang som centralbestyreinde og landsbyens telefondamer var da tidens Google/vores Internet.

Men pointen er at dengang kunne det ikke gå så stærkt og det at lære faget og hverdagens brug af faget. Blot for at sige, at alle telefoner dengang havde forbindelse gennem kobber kabler, det findes stadig. Så der kunne ikke være så mange på linjen på engang, og man måtte vente til der var plads.

Nu i flere år har vi kommunikeret gennem lyslederkabler (fibernet) og via telefon sende- og modtagemaster, for ikke at glemme de mange satellitter ude i rummet.

Forandringen dengang var langt væk og det tog lang tid at kommunikere med hinanden og mennesker dengang måtte vente og lave noget andet mens de ventede, de kunne kun lave en ting af gangen - nemlig vente ved telefonen og slappe af. Blot på grund af den manglende fysiske plads, måtte de vente.

I dag er vores telefoner en lille computer hvor vi også kan se hinanden når vi snakker sammen og alt kommer frem på skærmen lige med det samme - der er nu uanet mængder af plads til information, beskeder og kommunikation. I år 2020 kom det så frem at fremtidens computer kan styres med hjernen. Så kommer det til at gå rigtig stærkt og den hurtighed ligger nu i fremtidens forandringer og det er det som et fremtidigt team skal kunne håndtere.

Redskabet er ikke at kunne benytte de klassiske værktøjer og kompetencer, vi alle kender i dag. Så som at bruge en hammer rigtig, en boremaskine, programmere et nyt program til en PCer eller App mv. App er en forkortelse for ordet "applikation". Applikation er et mini program, man kan downloade til sin smartphone og computer.

Eller at kunne sit speciale i at kunne behandle specialet, sin faglighed i opsætning af fliser på gulv, med en 2 komponent og i næste rum at kunne benytte sin faglighed/speciale i Epoxy Primer til betongulve.

Nej, det nye redskab/kompetencer, bliver i fremtiden at kunne tale, snakke, ikke mindst at lytte og forstå hinanden både på skrift og i tale. At kommunikere, så vi hurtigere kan forstå hvad hinanden, hvad vi mener, hvad formålet/opgaven er i en sammenhæng.

Det at ville og kunne lære så man kan være med i teamets udvikling. Der er så mange vare/ydelser på hylderne i dag, altså som i rigtige mange, fordi teknologien har skabt et helt marked for sig selv, i hele verden. Det vil sige at den vare eller ydelse, vi allerede har i dag bruger vi til at fornyer vores køb af andre vare/ydelser og dette mønster har sin egen tidsrejse og vi er bare med. Vi handler nu ikke kun med os selv i Danmark, vil handler med hele verden. Det har vi nu gjort i de sidste århundrede. Så der er med tiden kommet virkelig rigtige mange vare og ydelser på hylden, der alle skal ses og forstås af os forbruger i værdikæden.
Værdikæden er nemlig blevet mere synlig, med ordninger som fairtrade og varens historieoplysning/oplevelse. Så hvis vare og en serviceydelse skal blive og forsat være til en pris vi i eller de mange kan betale, må vi som forbruger lave noget at arbejdet selv.

Omkostninger i en organisation/virksomhed, bliver således lagt over på forbrugerne, i selvbetjeningsprogrammer for at dæmpe udgifterne, så de ikke løber løbsk i organisationen /virksomheden. Hvis de ikke gør det, vil prisens tiltrækningskraft forsvinde i forbrugerens opmærksomhed, salget vil således langsomt falde hos organisationen/virksomheden. Som et blandt flere parameter organisation/virksomheden skal holde øje med.

Som er omtalte i kapitlet, "de samfund vi lever i som mennesker" i bogen julekataloget, netop om en ”vision”. Hvem er vi? Hvor skal vi hen? Og hvordan skal vi komme det?. Deler vi en "vision" op, lige på midten, kan man får øje på 2 emner, tanker og kommunikation. Tanker der skal formuleres, så andre kan se og forstå dem og ikke mindst følge dem i deres handlinger - derfor er kommunikation særlig vigtig at kunne både nu og i fremtiden. Det kræver nye kompetencer.


bottom of page