top of page

Dannelse af referencer

- personlige netværk...

Om

– med en særlig opmærksomhed på job.


 

Benyt dem du/I kender og har kontakt til allerede nu. 
Du/I finder dine medlemmer til dit personlige netværk, med fokus på job gennem:

Du/I har, og alle har et netværk, uanset om det er dig/jer bevidst eller ej. Dit/jeres umiddelbare netværk udgør alle de personer, der er vigtige for dig/jer, som du/I har regelmæssig kontakt med. 

 • Advokaten

 • Anden aktør

 • Arbejdspladsen (kolleger, chefen og chefens chef)

 • Bankmanden (de kender alle deres erhvervskunder)

 • Brancheforeninger

 • Børnenes skoler & børnehaver

 • Fagforeninger

 • Faglige organisationer

 • Familie – venner/naboerne

 • Foreninger relateret til din fritid og hobbyer

 • Forsikringsmanden

 • Handelsorganisationer/deres kontor

 • Konferencer & kurser

 • Kurset/kurserne (læringsforløb)

 • Praktikforløb

 • Politiske lokale foreninger

 • Revisor (dennes kunder)

 • Social, kultur, fritids og idrætsforeninger

 • Uddannelsen

 • Undervisere & talere/foredrag

 • Universitetet

 • Vejleder

 • Velgørenhedsforeninger

 • Vikarvirksomheder


Der er ingen rigtig eller forkert måde at opbygge et netværk på eller finde sine nye referencer, med en særlig opmærksomhed på både at finde og matche jobbet. Når du/I matcher et nyt job, er det vigtigt at udvide dit/jeres mulighedernes rum og tænke bredere. Overvej hvilke personer, foreninger og organisationer mv., der kan gavne dit/jeres jobmatch. Det skal nemlig være dem, hvor du/I kan føle, at de gerne vil hjælpe/støtte dig/jer og har mulighed for det.

De mange foreninger og organisationer kan være gode steder at etablere kontakter, dog skal du/I være opmærksom på, at man her lægger vægt på det faglige tilhørsforhold, hvorfor du/I derfor vil møde mange indenfor den samme branche, men fra forskellige virksomheder. Ønsker du/I brancheskift, må du/I tænke bredere, tænk også her på kurser og efteruddannelse, netop her møder du/I mange mennesker. De mennesker kan muligvis hjælpe og støtte dig/jer til andre kontakter for et jobmatch.

Vær kreativ i dit sociale rum – mulighederne bliver mange.
Deltag i møder i de mange foreninger/organisationer, deltag i workshops, konferencer, shows, prisuddelinger, foredrag, frokoster og middage, som afholdes af foreninger, klubber osv. Husk, at den person, som sidder ved siden af dig/Jer, er langt vigtigere end den, der holder talen eller underviseren. 
Benyt evt. et par dage af din/jeres ferie, så du/I vil kunne komme i virksomhedspraktik et par dage, netop at komme ind at lærer virksomhedspersonalet at kende og de bliver således din reference. 

Dig/jer der ikke er i job lige nu, kontakt dit jobcenter/A-kasse og eller Anden aktør, for at høre om dine muligheder, der er nemlig mange muligheder, men du/I skal fortælle, hvad du/I vil og bede om deres hjælp til.

I et socialt fritidsnetværk, hvor du/I hygge dig og har det sjovt i din/jeres fritidsinteresse, kan det eksempelvis give dig/jer et anderledes bredt spektrum af personer med hensyn til baggrund både aldersmæssigt, uddannelsesmæssigt, socialt og fagligt, der leder dig/jer til eller flere for referencer. Her skal du/I netop pas på, at din opmærksomhed ikke flytter sig fra at matche og finde jobbet.

Så med vores mange års erfaring anbefaler vi dig/jer, at du/I etablerer dit eget sociale netværk – hvor der er en særlig opmærksomhed på job, indhold i jobbet, på opgaverne i jobbet og et sikkert jobmatch, er med i dit/jeres nye netvær. Der til den gode stemning, social samvær, den gode tilværelse og det at lære hinanden at kende, så du/I for det gode liv.

bottom of page