top of page
bgImage

Refleksion før jobmatch

Reflektion før jobmatch hjælper dig/jer til, at komme i gang med at give dig/jer et overblik på dine/jeres CV’er og dine/jeres kompetencer. At opbygge, tilrettelægge og designe dit/jeres CV og at skrive dem. Et af flere CV’er som matcher et job/stillingens opgave indhold og medsendes et jobmatch følgebrev, der vedlægges til din/jeres jobmatch kontakt(er). Din/dine jobmatch henvendelser på både synlige og usynlige job/stillinger.


Undervejs i dine/jeres svar i din/jeres refleksion før jobmatch, for du/I mulighed for at gennemgå spørgsmål i personlighedsanalysen FAFO. Her skal du/I være opmærksom på. At hvis du/i vælger at svare på FAFO analysen, beder vi dig/jer om et mindre bidrag, for at dække lidt omkostninger. (Kr. 259,00)

bgImage

Bevidsthed på 4 almindelige personlige kompetencer

Ansvarlighed

 • Jeg møder til tiden

 • Jeg laver mine lektier/opgaver

 • Jeg overholder aftaler

 • Jeg melder mig til tjanser

 • Jeg går selv i gang

 • Jeg arbejder koncentreret

 • Jeg gør tingene færdige

 • Jeg rydder op efter mig

 • Jeg hjælper andre

 • Jeg siger til, hvis jeg dummer mig

Samarbejde 

 • Jeg lytter til andre

 • Jeg deltager aktivt i diskussioner

 • Jeg hjælper andre

 • Jeg bestemmer

 • Jeg giver konstruktiv kritik

 • Jeg oplever, at andre lytter til mig

 • Jeg tager imod konstruktiv kritik

 • Jeg arbejder sammen med andre

 • Jeg accepterer forandringer

 • Jeg accepterer andres holdninger

Sociale” 

 • Jeg er sammen med andre

 • Jeg tager sociale initiativer

 • Jeg hjælper med at løse konflikter

 • Jeg snakker og har dialog med alle

 • Jeg opfatter, hvordan andre har det

 • Jeg viser omsorg for andre

 • Jeg siger, hvordan jeg har det

 • Jeg overholder aftaler

 • Jeg lytter til andre

Selvstændighed” 

 • Jeg tager stilling

 • Jeg siger min mening

 • Jeg ved, hvad jeg vil

 • Jeg kender mine grænser

 • Jeg gør mit bedste

 • Jeg undrer mig

 • Jeg tænker, før jeg handler

 • Jeg interesserer mig for verden omkring mig

bottom of page