top of page

Positiv Psykologi

Positiv psykologi er kort fortalt videnskaben om trivsel og optimal menneskelig funktion...

– dvs. videnskaben om hvad der skal til, for at mennesker har det godt og klarer sig godt.

 


 
Meningen med livet.

Meningskompetencen defineres i den seneste rapport fra kompetencerådet som ”Evnen til at afklare meningen og forfølge og dermed skabe meningen for os selv: selvindsigt, fokuseringsevne, identitet”.

Der er således ikke blot tale om en sund fornuft i hverdagen.

Meningen med livet opstår på baggrund af gode erfaringer med at være i live og at være i livet. Dermed også af følelsesmæssige oplevelser af samhørighed med livet, af samhørighed med andre og oplevelse af at være en del af livet. Meningen med livet er en følelsesmæssige oplevelse af “at være hjemme”.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


bottom of page