top of page

Mentorprogrammer

Mentorskab er en relation, hvor en mere erfaren eller vidende person hjælper eller bistår en mindre erfaren...

- eller vidende person. Begrebet har taaget navn efter den mytologiske skikkelse Mentor, der optræder i Homers Odysseen.

Det er en betingelse for at varetage mentorfunktionen jf. loven om en aktiv beskæftigelsesindsats, at medarbejderen i virksom-heden, i kommunen eller på uddannelse-sinstitutionen ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


bottom of page