top of page

Intelligens

Intelligens betyder evnen til at opfatte, begribe, forstå.

Ordet "intelligens" kom ind i de europæiske sprog fra latin i 1300-tallet og blev hurtigt et almindeligt udtryk til at karakterisere mere eller mindre begavede mennesker.

Der er ikke enighed om, hvad begrebet intelligens indebærer.

Typiske betydninger omfatter evnen til at lære eller evnen til at løse nye opgaver uden forhåndsviden om fremgangsmåden. Intelligens er knyttet til processer i storhjernebarken.
Muligvis har den noget at gøre med kapaciteten af hjernens arbejdslager, f.eks. hvor mange neurale processer der kan foregå samtidig ved løsningen af en opgave. I de senere år er det blevet almindeligt at bruge ordet om den totale sum af alle mentale egenskaber og færdigheder; derved kommer begrebet til at dække betydeligt mere selve intellektet.

I læringssammenhæng er den amerikanske psykolog Howard Gardner og hans 9 intelligenser, hans forskning omkring intelligens, nok mest anvendt i Danmark og forstået i en faglig sammenhæng.

Sociale færdigheder er kulminationen på de andre dimensioner af følelsesmæssig intelligens. Folk er som regel meget effektive til at administrere relationer, når de kan forstå og kontrollere deres egne følelser og føle empati med andres følelser. Selv motivation bidrager til sociale færdigheder.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


bottom of page