top of page

Erhvervsfilosofi

Filosofi var i den græske oldtid oprindelig betegnelse for videnskab i bred forstand.

Men allerede hos Aristoteles blev ordet tillige betegnelse for livskunst baseret på indsigt, der kunne føre til beherskelse af lidenskaberne og dermed til en lykkelig tilværelse.

Erhverv er et område af samfundslivet omfattende de private eller offentlige virksomheder der fremstiller en bestemt slags produkter eller har bestemte opgaver dels f.eks. landbrug, fiskeri, industri og service, dels de enkelte brancher eller områder på det private og det offentlige arbejdsmarked.

 


bottom of page