top of page

Erfaringsbaseret vejledning

Det er krævende at være opsøgende, at søge informationer, at markedsføre sig selv - DERFOR...

- at matche jobbet, at holde aktivitetsniveauet højt, at holde motivationen oppe osv. Kort sagt, det kan til tider være et hårdt arbejde at match jobbet. Men tilfredsstillelsen er stor, når det lykkes!

Jobmatch kan meget let går hen at blive et fuldtidsjob. Det er en god idé at planlægge dit jobmatch. Hvis du har gjort nogle overvejelser, inden du/I skal til at finde/lokalisere jobbet, både mentalt og fysisk – de usynlige og synlige job, vil din/jeres jobmatch proces have en større gennemslagskraftig. Netop fordi du/i så ved hvor du/i er på vej hen.

 


 


 


 


 


 


bottom of page