top of page

Den Danske Model

- bygger på en arbejdsdeling mellem staten og arbejdsmarkedets parter.

Parternes store indflydelse på beskæftigelsespolitikken, løn- og arbejdsvilkår er noget særligt for den danske arbejdsmarkedsmodel.


 


bottom of page