top of page
bgImage

Beskæftigelsesindsatsen bliver fortsat betragtet som en offentlig kerneydelse, og så længe den gør det, vil hele landet komme til at mangle kapacitet i fremtiden. For at kunne svare både virksomhederne og borgerne på, hvordan de matcher hinanden, lettere og hurtigere. Den ene skal have en ny medarbejder og den anden et nyt job.

 

Fremtiden afhænger af fortid til nutid, og i de seneste 3 årtier har både den tidligere Arbejdsformidling, A-kasserne, kommunernes jobcentre og de private Anden Aktører ikke bestået opgaven med et tilfredsstillende resultat. Nye ideer og tanker må komme på banen for at skabe og finde de usynlige jobs, som eksisterer i at udvide kapaciteten i hele landet.

 

Fremtiden afhænger af fortid til nutid, og i de seneste 3 årtier har både den tidligere Arbejdsformidling, A-kasserne, kommunernes jobcentre og de private Anden Aktører ikke bestået opgaven med et tilfredsstillende resultat. Nye ideer og tanker må komme på banen for at skabe og finde de usynlige jobs, som eksisterer i at udvide kapaciteten i hele landet.

 

En af problematikkerne er, at man i høj grad gør ledighed til et individuelt problem og ikke en samfundsopgave mellem de offentlige instanser, markedet og civilsamfundet.

Til sidst i bogen er der fremsat en ide til synligt at medvirke til en ny beskæftigelsesindsats, via en henvendelse til Hjemmeværns-kommandoen.

 

Ideen er; at hjemmeværnet skal bidrage med en stærkere social profil, et socialt samfundsansvar og deltagelse i beskæftigelsesindsatsen. Ideen er beskrevet, så der ses muligheder i Hjemmeværnet igennem ideen, til at forstærke udbyttet i deres kompetencer og samfundsopgaver.

 

Bogen indeholder også og kan bidrage med, at du og sammen med andre kan øve dig/jer i at kunne observere på kompetencer, så du/I bedre og lettere kan matche en stilling eller et job. På baggrund af 16 forskellige CASE’s, der er beskrevet ud fra virkeligheden i et lærings set up og i læringsmål, kan du eller sammen med din klasse eller kollegaer udfolde dine/jeres evner og talenter.

 

"Sociale opfindelser løser eller forebygger sociale og samfundsmæssige problemer. Det kan fx være initiativer inden for velfærd, sundhed, kriminalitetsforebyggelse, frivillighed eller medborgerskab. Når den sociale opfindelse skaber social værdi, kan man tale om en social innovation".

 

Se kilden, "sociale opfindelser" - følg samtalen, den røde tråd.

bottom of page