top of page
bgImage

Støtteaktiviteter i værdikædeninspiration

Støtteaktiviteterne. Disse led i virksomheden/organisationens værdikæde, er ikke på samme måde som de primære aktiviteter i direkte berøring med varen/serviceydelsen. Som navnet antyder, støtter de op om de primære aktiviteter, og de er derfor afgørende for at få alt til at forløbe gnidningsfrit. De er derfor en vigtig del af at skabe værdi for kunderne og for slutbrugerne.

bgImage
 • Afvikling af arbejdskraft

 • Alle bør have en mentor

 • Ansæt mangfoldigheden

 • Ansættelse og karriere

 • Arbejde i udlandet?

 • Arbejde som fysisk kultur

 • Arbejdsmiljøregnskab og psykisk arbejdsmiljø

 • Balance mellem arbejdsliv og familieliv

 • BOP – Bunden af pyramiden

 • Bruges løn til at fremme læring…?

 • CCR Corporate Cultural Responsibility

 • COACHING – et værktøj til ledelse

 • Coaching som strategiværktøj

 • Coachingbaseret ledelse

 • Danmark skal leve af viden

 • De nye medarbejderrelationer

 • Den digitale medarbejder

 • Den Globale Udfordring og Revival of the Fittest

 • Den personlige ambitions anatomi

 • Den sjette sans

 • Den subjektive karriere

 • Den viden intensive virksomhed

 • Der skal mod til at have talent

 • Diskrimination i danske virksomheder

 • Effektivitet og følelser i oplevelsesvirksomheden

 • Ejerledelse og bestyrelsesarbejde

 • En dansk ledelsespolitik skal løfte ledelseskompetencen og ledelsesbevidstheden i det danske samfund

 • Endnu en gang godt nyt for HRM

 • Er der en grænse for medarbejderinvolvering

 • Etik i afskedigelse

 • Excellente ledere

 • Executive Coaching

 • Fire forandringskompetencer

 • Forsvaret under omstilling

 • Fra administrativ personaleafdeling til forretningsorienteret HR-funktion

 • Fra forretningsstrategi til kompetenceudvikling

 • Fremtidens HRM-funktion?

 • Frisættelse af indestængte kræfter i organisationer

 • Gift og emotionel smerte i organisationer

 • Globalisering og HRM

 • Globalisering, innovation og HR

 • Globaliseringens brændpunkter

 • Hjertet af forandringer

 • Holdning og Handling

 • HR og bundlinjer

 • HR og IT

 • HR’s kraftfelt

 • HRM ved en milepæl og Ledelsesudvikling i Danmark

 • HRM ved en milepæl og Ledelsesudvikling i Danmark

 • HRM-funktionens nye roller

 • Human Ressource Management

 • Human Ressource Management generelt

 • Hvorledes lykkes den organisatoriske integration efter fusionen

 • Individuel værdibaseret lederudvikling

 • Interkulturel kompetence – i en dansk kontekst

 • Internationale virksomhedsopkøb

 • Iscenesættelse af strategiske møder

 • Konflikthåndtering

 • Kommunesammenlægning

 • Kommunikation og virksomhedsledelse

 • Kompetencebaseret rekruttering

 • Kompetencemiljø

 • Kompetenceudvikling i staten

 • Kontakten til virksomheden – ansættelse, tiltrækning, rekruttering og image

 • Kultur og læring i spændingsfeltet mellem nyt og gammelt

 • Kultur og værdier i virksomheden

 • Kvinder og Karriere

 • Lean i administration og service

 • Ledelse gennem dialog

 • Ledelse med værdier og De 12 bud

 • Ledelse og intuition

 • Ledelse starter med dig!

 • Ledelse uden magt er vejen til motiverede medarbejdere

 • Lederen selv – Lederens selv

 • Lederens nye dagsorden

 • Lederskab og personaleledelse

 • Lederudvikling med varig effekt

 • Liberalisering og deregulering

 • Læring og forandringsprocesser

 • Mangfoldighed i organisationen

 • Mening som organisatorisk kit

 • Mennesket i virksomheden – forfremmelse og karriere

 • Mentorordning

 • Mentorskab og mentorprogrammer

 • Mobilitet, tilpasning og afvikling

 • Muskelmagt og videns magt – PRÓNESIS!

 • Måling, videndeling og læring

 • Netværksstrukturer og HR

 • Nogle psyko-dynamiske aspekter ved forandringsprocessen

 • Nytteregnskaber kan blive fremtidens styrings- og rapporteringsværktøj for offentlige virksomheder

 • Om at forhandle i forskellige dele af Verden
 • Oprør fra ledelsen
 • Opstart, drift og udvikling – human ressource - ledelsens ændrede internationale rolle
 • Outplacement
 • Personaleledelse i Rusland
 • Personaleomsætning
 • Personalesammensætning set i et forandringsperspektiv
 • Personlig og organisatorisk udvikling
 • Personlig udvikling
 • Psykisk arbejdsmiljø er en vigtig ledelsesopgave
 • Rekruttering – problemer eller nye muligheder?
 • Strategi og organisation i HRM-arbejdet
 • Strategisk HRM
 • Survivor syndrome
 • Systemteori
 • Telearbejde og HR
 • Tillid
 • Tiltrækning af talenter
 • Triptykon-modellen
 • Udpint og fastlåst – eller klar til vækst 
 • Udvikling af en lokal seniorpolitik
 • Udvikling af sikkerhedskultur

 • Udvikling kræver kulturelle tilpasninger
 • Veje til bedre ledelse
 • Videnchefen
 • Videndeling og kulturudveksling i internationale koncerner
 • Vidensledelse er også en social praksis

 • Virksomheden er også en skole

 • Virksomheden som læringsmiljø

 • Virksomhedens kompetencer og viden

 • Virksomhedens sociale ansvar

 • Virksomhedsdiplomati – den forandrede forandring

 • Virksomhedsledelse i fem forskellige kulturer

 • CSR (VSA), Virksomhedens Sociale Ansvar

 • Working Identity

 • Ørkenvandring mod bedre ledelse

bottom of page