top of page

Senior i job - udbyttet

Seniorer besidder ofte kompetencer, som er vigtige for organisationens støtteaktiviteter i værdikæden.

Derfor kan der være god grund til at gøre en indsats for at fastholde de seniorer i din/jeres virksomhed, der eventuelt påtænker at trække sig tilbage tidligt.

Når din/jeres organisation/virksomhed sætter en særlig opmærksomhed på seniorer, skal du/I være opmærksomme på, at ikke alle medarbejdere over en vis alder føler sig som seniorer, og at de måske ikke føler, at de har behov for, at der bliver taget særlige hensyn til dem. Det er også vigtigt at overveje, hvilken aldersgruppe I vil benævne seniorer.

 
Ansættelsesform.

Eksempler:
Helt nyt job/stillingsfunktion. – fuldtid/deltid. Det kunne være i et datterselskab.

Åremålsansættelse.
Medarbejder og leder aftaler hvert år – sikkert i en medarbejderudviklingssamtale (MUS), hvor
længe ansættelsesforholdet skal fortsætte. F.eks. 1/2, 1, 2 eller 5 år.

Projektansættelse.
Tilknytning til arbejdspladsen i en tidsbegrænset periode og til at løse en bestemt opgave.


Fleksibel ansættelse.
Eksempelvis en aftale om tilknytning til virksomheden som konsulent til at løse specielle opgaver.

Jobbytte.
Her har medarbejderen ikke det samme job hele tiden, men får F.eks. i perioder mere udfordrende eller mindre belastende opgaver. En eller tre kollager kan bytte job/arbejdsopgaver.

Nedsat tid med hel, delvis eller ingen lønkompensation.
Hvis medarbejderen får nedsat arbejdstid, vil det som oftest betyde en tilsvarende lavere løn. Der er dog eksempler på individuelle senioraftaler med lønkompensation.


Nedsat tid med fuld eller delvis pensionsopsparing.
Rammeaftalen for seniorpolitik for kommuner og amter giver mulighed for, at medarbejdere som 60-årig og derover kan få tilbud om at arbejde på nedsat tid, men opretholde fuld eller delvis pension, hvis forholdene på arbejdsstedet mv. tillader det. På det private arbejdsmarked er der også eksempler på individuelle senioraftaler med fuld eller delvis pensions-opsparing.

Efterfølgende kan I få inspiration til at vurdere, om jeres organisation /virksomhed kan have gavn af at gøre en indsats for at fastholde seniorer, og hvad du/I konkret kan gøre, alt afhængig af hvilke udfordringer I står overfor.


bottom of page