top of page

Løntjek

Løn er den betaling, som du modtager for at have udført og løst nogle opgaver..

- eller have et ansvar for nogle områder. Lønnen afhænger af faktorer som blandt andet ansættelsesforhold og eventuel overenskomst. Den udbetales af en arbejdsgiver.

Når du arbejder, får du udbetalt penge. Det er din løn. Men der findes forskellige måder at blive lønnet på. Det afhænger nemlig af måden, du er ansat på. Der er ikke en lovbestemt mindsteløn i Danmark. Den bestemmes i en overenskomst.

 


bottom of page