top of page

Kultur - hvorfor, hvordan og hvornår

Ordet kultur er latin og betyder "det dyrkede" i modsætning til ordet natur, som betyder "det fødte".

Semiotisk defineres kultur som den ikke-genetiske videreførelse af adfærd til en ny generation.
Ordet kultur betyder også en bestemt måde at leve på – en fælles livsform i familien, fælles værdier på arbejdspladsen, og i civilsamfundet. Det betyder, at mennesker med samme kultur har nogenlunde samme syn på omverdenen.

Semiotik er læren om tegn. De central teoretiske spørgsmål i semiotik er hvordan tegn virker, hvordan de kan lagre og viderebringe information, og hvordan betydning skabes og forstås.
Byg og design arbejdspladsens kultur ind i dit/jeres jobmatch!
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


et i
 

Danmark - Tillidens Land
Engang var vi brutale vikinger. Nu er vi et af verdens mest fredelige samfund.
Citat: Denmark.dk


 



bottom of page