top of page

Fagforeninger & A-kasser

En fagforening er en sammenslutning af arbejdstagere indenfor samme branchegren eller fag.

En fagforening tager vare på lønmodtagernes interesser. Fagforeningens fremmeste opgaver er at kæmpe for bedre løn og gode arbejdsvilkår.

En arbejdsløshedskasse eller a-kasse er en organisation, der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed samt administrerer offentlige love og regler på området. De fleste arbejdsløshedskasser er tilknyttet en eller flere tilsvarende fagforening.

 


bottom of page