top of page

Beskæftigelsesindsats - video og lyd.

En hurtig gennemgang af beskæftigelsesindsatsen i Danmark.

Beskæftigelsesindsatsen i Danmark et vigtigt redskab til at sikre beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet. Gennem en bred vifte af tiltag og programmer forsøger man at skabe muligheder for alle og bidrage til et velfungerende og dynamisk arbejdsmarked.
 
Beskæftigelsesindsatsen består af forskellige aktiverings- og jobformidlingsforanstaltninger. Aktiveringsforanstaltningerne er tiltag, der skal hjælpe og støtte de jobsøgende med at udvikle deres kompetencer og finde veje tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan være alt fra kurser og uddannelsesforløb til praktikpladser og mentorordninger.

his

 


 


 


 


 


bottom of page