top of page
bgImage

Nyheder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) skaber grundlag for en effektiv arbejdsmarkedspolitik, til gavn for borgere og virksomheder.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen trådte i kraft 1. januar 2014 og erstatter de to tidligere styrelser Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

 

Styrelsen består af tre centre og ni kontorer - inklusive tre regionale arbejdsmarkedskontorer. Styrelsen er ansvarlig for Workindenmark-centret og Specialfunktionen Job og Handicap.

bottom of page