top of page
bgImage

Meningen med livet

Meningskompetencen defineres i den seneste rapport fra kompetencerådet som ”Evnen til at afklare meningen og forfølge og dermed skabe meningen for os selv: selvindsigt, fokuseringsevne, identitet”.


Der er således ikke blot tale om en sund fornuft i hverdagen.

bgImage

Meningen med livet opstår på baggrund af gode erfaringer med at være i live og at være i livet. Dermed også af følelsesmæssige oplevelser af samhørighed med livet, af samhørighed med andre og oplevelse af at være en del af livet. Meningen med livet er en følelsesmæssige oplevelse af “at være hjemme”.

Video fortælleringer 

bottom of page