top of page
bgImage

Loven om faget

Vi og dem som arbejder med faget, skal vide at reglerne er der. Vi skal følge dem så andre føler sig trykke i deres samarbejde med os/dig/jer. Læs loven og reglerne stille og roligt og gerne sammen med dem du arbejder sammen med. Så i har det fælles overblik. 

bgImage

Målgrupper i beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over arbejdsretlige love

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Bekendtgørelse af lov om social service

Serviceloven

Formålet med serviceloven er:

  • at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer.

  • at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte.

  • at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Ansættelse af medarbejder med handicap

I forbindelse med ansættelse af en medarbejder med handicap er det vigtigt at være opmærksom på lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forskelsbehandlingsloven). Vær også opmærksom på, at personer med handicap kan søge opslåede stillinger i det offentlige med fortrin. Dette følger af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Fortrinsadgang for personer med handicap for at komme til jobsamtale

bottom of page