top of page
bgImage

Kultur - hvorfor, hvordan og hvornår

Ordet kultur er latin og betyder "det dyrkede" i modsætning til ordet natur, som betyder "det fødte". Semiotisk defineres kultur som den ikke-genetiske videreførelse af adfærd til en ny generation.


Ordet kultur betyder også en bestemt måde at leve på – en fælles livsform i familien, fælles værdier på arbejdspladsen, og i civilsamfundet. Det betyder, at mennesker med samme kultur har nogenlunde samme syn på omverdenen.


Semiotik er læren om tegn. De central teoretiske spørgsmål i semiotik er hvordan tegn virker, hvordan de kan lagre og viderebringe information, og hvordan betydning skabes og forstås.


Byg og design arbejdspladsens kultur ind i dit/jeres jobmatch!

bgImage

Video fortælleringer 

Livet i Danmark - Tillidens Land

Engang var vi brutale vikinger. Nu er vi et af verdens mest fredelige samfund.

Citat: Denmark.dk


bottom of page