top of page
bgImage

Kompetencer i organisationen

Fremtidens team

Kompetence begrebet skal forstås som at være handlingsorienteret, på alle niveauer og i alle kontekster. På hinanden flere gentagelser og disse handlinger bliver en eller flere kompetencer. 


Professor Knud Illeris skriver i sin bog, Kompetence - HVAD, HVORFOR, HVORDAN. 


"At der på ingen måde findes en entydig forståelse af, hvad kompetence er, og på den anden side en vis enighed om, at det - om end på forskellige måder - drejer sig om at være i stand til at handle i relation til bestemte kendte, ukendte og uforudsigelige situationer." S. 35

bottom of page