top of page
bgImage

Kommunikation og læring/vejledning

Positiv og god kommunikation handler grundlæggende om forståelse for forskelligheder, anerkendelse af den værdi, som forskellighederne bibringer og tillid til, at den, du kommunikerer med, har en positiv hensigt. 


God og positiv kommunikation handler om at kunne skabe eller deltage i relationer, hvor der er forståelse og respekt for hinanden – og hinandens udgangspunkt – for sammen at kunne skabe et godt resultat, uanset om det er i en samtale mellem to mennesker eller i et stort projekt, hvor resultatet afhænger af hele teamets samlede indsats, eller et lands indsats for den sags skyld.

bottom of page