top of page
bgImage

De kommende E-læringsprogrammer

Hvad er E-læring?


E-læring eller elektronisk læring dækker over to centrale begreber:


Det elektroniske står for, at elektronikken på en eller anden måde indgår i læringsfasen. Elektronikken kan bestå af formidling af fagstof gennem video, cd-rom, Internet, Intranet og kan være kombineret med kommunikation gennem elektroniske konferencesystemer, e-mail mm.


Kommunikationen foregår dog oftest i asynkrone konferencesystemer, hvilket vil sige, at kursisten og underviseren ikke er koblet på systemet på samme tid.


Det andet centrale begreb er læring. Læringen står for, at der er fokuseret på den vidensforøgelse, som sker hos modtageren. Kursisten er sat i centrum, og det centrale er denne persons behov for at kunne øge sin viden.


Formidlingen af viden er i et vist omfang individualiseret, og undervisningen er blevet til vejledning og eller en facilitator for læring.

bgImage

Udgivelse løbende i år 2022 og år 2023

Alle i organisationen, jer der studere - jobsøgende kan være med og lære meget mere om værdikæden og dens støtteaktiviteter.

Meget mere end blot at læse en bog

Stil skarpt på læringssløjfen

Konflikthåndtering

Forsiden er klar.

Udgivelse i 2022-23

HELT NYT

Kompetence & jobmatch

Forsiden er klar

Udgivelse i 2022-23

Et arbejdsmarked i bevægelse og i konstant læring. 

Video fortælleringer

Kompetence & læring

bottom of page