top of page
bgImage

Omhandler værdikædens støtteaktiviteter

Julekataloget – lærings- og undervisningsmateriale til dem og jer, der arbejder med værdier og kompetencer igennem læringstrappen, og på alle læringsniveauer. Så du/I opnår Flow og mening i kommunikationen.


Julekataloget er et lærings- og refleksions rum for dem/jer. En værktøjskasse til at kunne finde og bruge værdier og kompetencer for et formål, og dets betydning for dem og andre mennesker, der vil lede et team i en retning af at kunne finde og se, måske høre værdierne i organisationen.


Forståelse i en læringsproces af organisationens "værdikædens støtteaktiviteter". At kunne afkode værdierne gennem lærte kompetencer, give disse værdier et sprog, kunne tolke og forstå dem samt at bygge værdierne op, så de finder en anvendelse.

Hjælp og støt de studerende

De studerende skal bl.a. benytte litteraturen til og for deres nye viden og læring – om værdikædens støtteaktiviteter.

På deres vegne forsøger vi allerede nu at samle så mange og dermed også din/jeres reference – din/jeres support for og til de studerendes opgaveløsning. Vi håber, at du/I vil støtte dem, så de måske kommer til at hjælpe dig/jer.Orientering og information.

Det handler om at de studerende, skal bruge din/jeres kontakt/feedback af deres præsentation på deres opgaveløsning, i de forskellige CASE de løser i undervisningsmaterialet i julekataloget. Som er opgaver der indeholder en lære om og perspektiver på kompetenceudvikling og visioner på værdier. Som til sammen understøtter værdikædens støtteaktiviteter.

bottom of page