top of page
bgImage

Jobmatch - læringsproces

Jobsøgende/jobkandidaten/borger

- så et godt, eller et bedre liv kan blive din virkelighed.

Målet er et eller flere jobinterview, ansættelse og uddannelse. At lære at lære - jobmatch.

bgImage

Introduktion - jobmatch

Matche betyder i denne sammenhæng, at noget skal passe sammen. I det her tilfælde er det dine personlige og faglige kompetencer med organisationens/virksomhedens ønsker og krav til et job/en stillings indhold/opgaveløsning.

 

En organisation/virksomhed sætter altid ønsker og krav op i en jobannonce. Både til de personlige og faglige kompetencer, og det er dem, du skal matche på målet, som er at du bliver inviteret til et jobinterview hos en organisation/virksomhed.

 

Husk at der findes både synlige og usynlige jobs. De synlige jobs finder du i en job-/stillingsannonce, og de usynlig jobs finder og ser du, hvis du tager et par salgsbriller og/eller journalist briller på, altså at du nu skal se efter nogle bestemte ting i organisationen/virksomheden. 

 

En sælger kigger efter behov, der skal i balance. Et behov som mangler en brik. Et behov hvor hans ydelse/produkt matcher på det behov, der skaber balancen. En salgskonsulent udfører som oftest det rådgivende salg og sælger derfor gennem vejledning og rådgivning. Derfor skal du, udover at være sælger af natur, også kunne sætte dig ind i dine kunders behov og forstå, hvilke udfordringer, de sidder med. Overført betyder det, at du skal se dig selv som sælgerens brik, der passer sammen med det behov, som sælgeren leder efter i dennes organisation/virksomhed.

 

DU er ikke sælgeren - du skal ikke sælge dig selv, du skal for alt i hele verden matche dig selv med jobbet, du ønsker dig. Du finder de usynlige job, tager du en journalist brillerne på. En journalist beskæftiger sig med formidling af nyheder, ved udarbejdelse af artikler til aviser og ugeblade, eller programmer til radio og tv. Journalister leder også hele tiden efter det behov, som interesserer deres seere, læsere og lyttere, ellers er der ingen seere og læsere, der vil læse og se deres artikler og nyhedsudsendelser mv.

 

Både sælgeren og journalisten kigger begge efter et behov, der skal dækkes/udfyldes - den brik de kan tilbyde for at skabe et match, en balance i helheden, de leder hele tiden efter det. Jo mere de leder, jo mere finder de også, og de får glade kunder i butikken. 

 

Nogle gange og måske mange gange må både en sælger og journalist ud i byen og søge deres oplysninger og tale med nogle mennesker, så de kan kigge ind i hvilke behov, der skal løses med det match, de kan komme med. Så de opnår en baggrundsviden på, hvilke opgaver de ser ind i. Så de kan få overblik over, hvad de skal matche, hvad de skal skrive - hvilke ydelse og hvilke kompetencer de skal matche opgaven på.

 

Forsættes i:

Kommunikation er særlig vigtig at have opmærksomhed på i dit/jeres jobmatch.


Ordet kommunikation stammer fra de latinske ord communicatio og communicare, som hhv. betyder meddelelse og ”at gøre fælles”. Kommunikation kan derfor defineres som udveksling af meddelelser mellem individer. Starter fra din søgning af baggrund på organisationen og til afslutning af dit jobinterview.

Jobmatch

Motivation i jobmatch processen

 - HVORDAN gør du?

bottom of page