top of page
bgImage

Job i virksomheden

JobmatchGuiden.dk - læringsportalen har fundet flere veje på et jobmatch til dig/jer og lister dem op, her nedenfor.

Jobmatch i brancher

Brancher er et område inden for erhvervslivet hvor man fremstiller, forarbejder eller sælger en bestemt type varer eller tjenesteydelser.

De lokale job

Job som hører til eller kommer fra et nævnt eller underforstået, oftest mindre geografisk område, f.eks en by eller bydel. Du/I finder alle Danmarks byer på listen.

Faglige job

Viden, forudsætninger og kompetencer som man 

besidder inden for et bestemt fag, fagområde, 

håndværk eller erhverv.

Fleksjob jobdatabaser

Fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Nyt job - benyt et vikarbureau eller en jobrådgiver

En person eller virksomhed (instans) der har som erhverv at rådgive andre inden for et fagligt område - det at kunne matche et nyt job til din/jeres faglige- 

og personlige kompetencer.

Nyt job - jobdatabaser

En database er en organiseret samling af data. En database udgør sammen med software til databasestyring, anvendelsesprogrammer og lagringsmedier et databasesystem. Databaser udnyttes til utallige formål på alle størrelser computere fra store centrale maskiner til pc'er og lagres normalt på harddiske.

Job i udlandet

Udlandet et ikke nærmere bestemt antal lande (under ét) uden for éns eget land.

Jobmesser i Danmark

Ordet messe kommer af det latinske missa 'gudstjeneste, messe', afledt af mittere 'sende', ofte udledt af bortsendelsesordene Ite missa est 'gå, (forsamlingen) er sendt bort', men måske oprindelig 'procession' eller 'offer'

Workindenmark

Jobmatch for dig der vil eller 

kommer til Danmark.

Ufaglært

Jobmatch for dig der er ufaglært

Find din virksomhed

På denne platform, kan du/I finde og søge efter alle registrerede virksomheder og brancher i Danmark.

bottom of page