top of page

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

bgImage

Erfaringsbaseret vejledning til jobmatch processen

Det er krævende at være opsøgende, at søge informationer, at markedsføre sig selv, at matche jobbet, at holde aktivitetsniveauet højt, at holde motivationen oppe osv. Kort sagt, det kan til tider være et hårdt arbejde at match jobbet. Men tilfredsstillelsen er stor, når det lykkes!


Jobmatch kan meget let går hen at blive et fuldtidsjob. Det er en god idé at planlægge dit jobmatch. Hvis du har gjort nogle overvejelser, inden du/I skal til at finde/lokalisere jobbet, både mentalt og fysisk – de usynlige og synlige job, vil din/jeres jobmatch proces have en større gennemslagskraftig. Netop fordi du/i så ved hvor du/i er på vej hend.

bgImage

Det er således vigtigt, at du/I husker og mester følgende:


Det handler om "øvelse" og igen "øvelse", til den sidder lige skabet.

 • At det tager tid at matche et eller flere job/stillinger.

 • At du selv må kæmpe for at matche job/stillingen, ofte kan du/I være i hård konkurrence med andre. Mest ved de synelige job.

 • At du/I skal være disciplineret og meget gerne komme i et flow med dine jobmatch henvendelse.

 • At du/I ikke skal udsætte ting til i morgen, hvad du/I kan gøre i dag.

 • At skabe både mental og fysisk plads for dit/jeres jobmatch arbejde i dit hjem. (Opret/tilrettelæg et kontor hvor du/i kan sidde i fred og ro.)

 • At forstå at et jobmatch arbejde er din/jeres hovedaktivitet i hverdagen.

 • At lave en fast jobmatch struktur i din hverdag med faste tidspunkter og aftaler.

 • At du/I laver en plan for hvornår du/I arbejder på din baggrundsøgning og viden til dit/jeres jobmatch arbejde.

 • At jobmatch er en kommunikationsproces – ikke en købe- eller salgsproces.

 • At de fleste stillinger/job ikke er slås op, men find dem og match dem. (De usynlige job)

 • At du/I skal benytte dit/jeres netværk (familie, venner, bekendte mv.). 

 • At holde dig/jer ajour med, hvad der sker på arbejdsmarkedet. Læs aviser (f.eks. erhvervssektionen) og følg med i radio og tv "nyhederne". 

 • At planlæg dine/jeres aktiviteter i fremtiden. Følg op de registrerede mål.

 • At registrere alle dine/jeres kontakter, så du/I holder styr på dine/jeres jobmatch og henvendelser til organisationen/virksomheden. (Det fremmer tilliden til dig/jer, at kunne fortæller, en anden person i den selv samme organisation/virksomhed, at du har talt med den og den, på den dato og hvad i har talt om. Når du/I følge op dine/jeres henvendelser. For det meste de usynlige job/stilling du/I jobmtacher, hvor der skal være styr på det.)

Der er primært to grunde til at en arbejdsssøgende, dig/jer som jobkandidat bør læse arbejdsmarkeds- erhvervs- og samfunds artikler. 

(Din/jeres egen branche/brancher.)

 • Der kan meget let opstå en lyst, en motivation hos dig/jer som arbejdssøgende jobkandidat til at jobmatch i en organisationen/virksomhed. Da der bag en nyheds artikel på og i arbejdsmarked/erhvervs stof, næsten altid opstår synlige nye arbejdsopgaver i organisationen/virksomheder. Nye arbejdsopgaver som du/I som arbejdssøgende jobkandidater om muligt kan matche med dine, faglige og personlige kompetencer samt din/jeres erfaring.

 • At du som arbejdssøgende/jobkandiddat ville kunne tale med og stille de relevante spørgsmål på og i det jobinterview du/I skal til. Du/I er således opdateret og orienteret, du/I har viden, alt omkring jobbets indhold, branchen, værdikæden mv. Samtalen og kommunikationen i interviewet glider meget letter, er du/I opdateret og orienteret. Den kommer du/I i flow i samtalen og du/I viser stor interesse gennem dine/jeres spørgsmål og kan svar sikkert, i og med du/I er oplyst. Så føles det for dig/jer, at være rigtig, at have værdighed, det at være til stede og være med i en samtale - være sammen med dem der skal være med til at ansætte dig. Bringe dig/jer frem til at andet eller et godt liv.

Nu mere og bedre du/I kan jobmatche dine faglige og personlige kompetencer. Du/I finder dine/jeres kompetencerne, i din viden og færdigheder/holdninger/værdi mv. i din(jeres erhvervshistorie. Nu langt større resultat vil du/I modtage og nu meget mindre kamp syntes du/I at du/I har haft. Find en rytme, et flow, en proces hvor du/I har det godt og trives i.


Går efter de 4 S'er i hverdagen. De Små - Sikkert - Synlige - Sejre, På hver af dine/jeres jobmatch hendvendelser. Der vil altid være noget du/I skal lære og der vil altid være noget du/I skal forbedre, rette til og justere. Være stolt og meget glad over det du/I har lært i hverddagen på dine/jeres jobmatch og fortæl andre om det. Finde dine/jeres frirum og du/I optager ny og frisk energi.


Lav en plan, en proces for hvordan du skal håndtere dine nederlag – altså hvis du/I gentagende gange ikke bliver inviteret til et jobinterview. Hold dig/jer langt væk fra og hold øje med dig/jer selv omkring "ledighedsstress"


Se video - ”ledighedsstress” 

Video fortælling - ledighedsstress

Læs mere om ledighedsstress - så passer du/I bedre på dig/jer selv

I fremtidens mobiliserings- og rekrutteringsproces kigger organisationen/virksomheden først på de personlige egenskaber

 - se videoen.

Pia`s navn og hendes kontaktoplysninger er opdigtet

 - men videoen om informationerne er ægte.

I tilknytning til A-kassen, jobcenter og eller Anden Aktør.

Er du arbejdssøgende/jobkandidat og er i en fast tilknytning med din A-kasse og eller et jobcenter/anden aktør i et jobmatchs forløb. Er det en rigtig god ide at benytte "Min plan". for at opnå struktur i jobmatch processen. Sæt dig/jer godt og grundigt ind i, hvad du har ret til og hvilke regler der giver dig muligheder, for at jobmatche jobbet/stillingen på arbejdsmarkedet. For du nogle ideer så spørg på dine/jeres møder/samtaler med jobcenteret og A-kassen/anden aktør om det er muligt, at indfri dine ideer om et jobmatch - alle kreative løsninger har muligheder. Kombinere du/I reglerne/loven, er der faktisk mange muligheder for at komme hurtigere i mål med dine/jeres job ønsker og derved matche jobbet.


En plan?

Det er en systematisk oversigt, f.eks et skema, et diagram eller en tabel, der indeholder en række tal, tidspunkter og eller andre oplysninger angående hvordan noget skal afvikles, eller skal sammensættes for at nå sine/dine/jeres mål.


En oversigt med udførlige forslag til hvordan noget kan gennemføres eller opnås - en strategi. Hvor i der også ligger en beslutning om hvad du/I har tænkt sig at gøre og ikke gøre.


Læs mere: Min Plan.

Nedenfor ser du/I flere 

erfaringsbaseret værktøjer

At øve sig :

Til og for din personlige baggrund på et positivt jobmatch - hvor jobbet kan blive dit - øver du/i dig på jobmatch metoden og de forskellige teknikker.

 

At henvende sig til virksomheder/organisationer, kan også godt være at øve sig/dig. Det kan være at prøve noget af, du/I har hørt eller set. Del derfor dine/jeres henvendelser op i ikke øvelse og øvelse. Du/I skal gøre det sjovt at jobmatche.

 

Mental træning :

Luk dine/jeres øjne et behageligt sted i rummet. 

 

Du/i skal se dig/jer selv til et jobinterview, se at du/I under skriver ansættelsekontrakten  - se dit eget smil derefter og mærk den indre glæde i dig/jer selv.

 

Denne enkelte metode, kaldes at visualisere og er en mental træning.

Video fortælling

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

bottom of page