top of page
bgImage
bgImage

Data + Statistik


- er organisationens/virksomhedens observationer ind og ud af værdikæden.


De vigtige beslutninger bygger videre på, en omhyggelig og de bæredygtige resultater på og af data & statistik.

Data

Nøjagtige oplysninger, udtrykt i en objektiv eller målbar form. IT formaliseret oplysninger der kan behandles maskinelt, f.eks. i form af digitale data. Mængden af formaliserede oplysninger og informationer der kan behandles, omsættes til et sprog, der gøres forståeligt og synlige.

Statistik

En metodisk indsamling og systematisering af talmateriale, f.eks. med henblik på sandsynlighedsberegning eller udarbejdelse 

af prognoser.

AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Analyse Fagbevægelsens Hovedorganisation

Arbejdstidsregnskab

Aldersgennemsnittet stiger mest i landdistrikterne

Arbejdsmarkedsbalancen - de gode jobmuligheder

Befolkningens arbejdsmarkedsstatus

Befolkningsundersøgelser 

Statens Institut for Folkesundhed

Beskæftigede og ledighed

Beskæftigelsesministeriet

Danske A-Kasser 

Danmarks Nationalbanks Statistikbank

Det atypiske arbejdsmarked

Erhvervslivets struktur

Erhvervspendling

Europæisk statistik

Fakta og tal om et arbejdsmarked

Finansministeriet

Forsørgede under

 folkepensionsalderen

Fravær og arbejdskonflikter

Fravær fra arbejde

IDA Analyser og rapporter

Fagforening

KL Analyser

Kommunernes Landsforening

Levevilkår

Lønniveau

Livskvalitet

Lønindeks

Praktikplads analyse 

DI Byggeri

ROCKWOOL Fonden

Statistik på pressemeddelelse 

Ritzau

Socialpædagogisk "støtte"

Statistikbanken

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

UDDANNELSESSTATISTIK

Børne- og Undervisningsministeriet

Unge uden for beskæftigelse og uddannelse

Reformkommissionen

videnskabelige analyser + fakta

VIVE 

Det Nationale Forsknings- & Analysecenter for Velfærd

Samfundsanalyser

Teknologisk samfunds-og erhvervsanalyser

Landbrug & Fødevarer

Kraka-advisory

Vær klar til at forbedre din organisation/virksomhed i værdikædens støtteaktiviteter. 

Hjælpe med til og støtte op omkring den forventet succes.

bottom of page