top of page
bgImage

CV'er

Et CV kan være som at snakke, for første gang ind i en mikrofon, i kun max 3 minutter - det er kun dig/jer, der kan tale, men flere kan høre og se dig/jer. Men forberedelsen kan tage flere timer og dage.

Vær kreativ på din/jeres CV match design. Således at kommunikationen, bliver meget tydelig i et blikfang der skiller sig særligt ud på et jobmatch.

Lav gerne flere CV'er, så du/I har dem klar, så du/I kan sende ud på et jobmatch med

en dags varsel.

Download skabeloner

bottom of page