top of page
bgImage

Jobmatch - læringsproces

Anden Aktør

- så et godt, eller et bedre liv kan blive til virkelighed.

Målet er et eller flere jobinterview, ansættelse og uddannelse.

bgImage

Introduktion - jobmatch

Det vigtige vi kan give videre til de jobsøgende/jobkandidater, er ikke kun at hjælpe dem til at få et job. Men at lære dem, hvordan de matcher et job og jobbets indhold på de opgaver, der skal løses i organisationen/virksomheden.


Vi skal undervise dem, de jobsøgende/jobkandidaterne. Vi skal stille de særlige spørgsmål til deres eget refleksionsrum i deres jobmatch proces. Vi skal give dem feedback i processen, så læring på ny viden og deres færdigheder bliver til i deres virkelighed. Vi skal guide dem i de bedste metoder egnet for et jobmatch på deres faglige og personlige kompetencer.


Nogle mennesker er rigtig gode til at skrive og fortælle, hvordan de netop passer ind i jobbet. Andre er bare super gode til at vise, hvad de kan i en personlig adfærd sammen med andre. Begge indgange til et jobmatch skal vi kunne håndtere under alle omstændigheder i et læringsforhold.


Gør vi det rigtigt, får de også, hvad de ønsker sig, uden at vi på uhensigtsmæssige måder gør omstændighederne mere komplekse, så vi ikke benytter jobmatch processens muligheder i dens egen fordel. Dens egenskaber som bidrager positivt i en samlet vurdering - nemlig det at de jobsøgende/jobkandidaterne opnår ansættelse i en organisation eller virksomhed.

Kommunikation er særlig vigtig at have opmærksomhed på i dit/jeres jobmatch.


Ordet kommunikation stammer fra de latinske ord communicatio og communicare, som hhv. betyder meddelelse og ”at gøre fælles”. Kommunikation kan derfor defineres som udveksling af meddelelser mellem individer. Starter fra din søgning af baggrund på organisationen og til afslutning af dit jobinterview.

Jobmatch

Værktøjer/redskaber - viden for et sikkert jobmatch

Vi ser dine skyggekompetencer

Tak for en behagelig samtale

Rekrutterings procedure - JobmatchGuiden.dk.jpg

Motivation i jobmatch processen

 - HVORDAN gør du?

bottom of page