top of page
bgImage

MENU

Analysecenter

Analyse er et af de bidrag til at organisationens grundlag og potentiale, kan hænger sammen med forbindelser og relationer mellem 

mennesker - som danner en kraftigere styrke 

i et fællesskab og mellem værdierne.

Analyser og data sætter ord på, det du og organisationen ikke kan

se og høre.

Hos os iI.A.D.A.dk klæder vi dig på og din organisation til at kunne mobilisere og flytte organisationen/ virksomheden, til at træffe de mere datadrevne forretningsmæssige beslutninger 

- ud eller ind af værdikæden.

Analyser gennem vores erfaring, har vi viden og kompetencer der kredser sig, om kun to emner.


1. At have et bevidst stort overblik over hvad der røre sig i 

værdikædens støtteaktiviteter.


2. At kunne tilrettelægge de rigtige spørgsmål, netop på baggrund af denne indsigt og viden 

samt at evaluere den.​

Teknologi - benyttes Google analyse

Data mængden

 er hastigt voksende

Det gælder data om f.eks. drift, produktion, human ressources og økonomi. Værdikædens primære aktiviteter og værdikædens støtte aktiviteter. Samtidig bliver mere og mere ekstern data om f.eks. markedet, adfærd på sociale medier og kunderne tilgængelig - vi samler det hele.

Et stort potentiale

Der ligger en stor opgave og et stort potentiale i at bruge disse data optimalt og hensigtsmæssigt i værdikæden. Vores analyser skaber indsigt, analysere og anvender data til at forudse det der ligger mellem ord og værdier, agere på mønstre, optimere ressourcerne og meget mere, som eksistere selv om det ikke umiddelbart kan ses i potentialet.

Data bevæger bundlinjen og værdikæden 

Ved at vækste bundlinjen på vores bærdygtige analyser. Op træder din og jeres organisation/virksomhedens profil flere gange som attraktiv og i bevægelse. Netop for at målrette din organisationen/virksomhedens aktiviteter ved pull-effekten, til fremtidens kompetencer og interessenternes accept og tilfredshed.

Din specielle dataanalytiker

Os som din specielle dataanalytiker i værdikædens støtteaktiviteter kan vi selvstændigt vurdere om organisationens/ virksomhedens data tilstrækkelighed er udviklet. Hvordan vi handler klogt og ansvarsbevidst. For at iværksætte, designe, lede og gennemføre et dataprojekt. Så du træffer en forretningsmæssig god beslutning på et oplyst og faktabaseret grundlag.

Avancerede analysekompetencer.

Vores team har de avancerede analysekompetencer. Vi har arbejdet med analyser og data indsamling siden år 2005. Flere af analyserne har vi selv udviklet efter en sparsom og enkelt teknologi, koblet med viden om spørgeteknik og stor indsigt i kommunikationens verden og sprogets værdier. Vi er altid parat til at varetage opgaver i spændingsfeltet hvor det kan være at vores rolle, lever i en udfordring som skal have særlig opmærksomhed.

Avanceret analyse

I dette arbejde anvender vi vores professionelle erfaring, viden og efterforskning i værdikædens støtte aktiviteter. Avanceret vil sige at vi bruger tid på sprogets og værdiernes hemmeligheder. Med disse data vil det være muligt for os at opnå et relativt detaljeret omrids af, hvad der faktisk er til stede af nytteviden gennem vores værktøjer og oplevelser hos et personale af virkeligheden.

Alle vores analyser har navne. 


Et navn, betyder "den lykkelige" og ved et navn høre et tilhøres forhold, som i vores familier. Helt tilbage i jernalderen i tidsrummet mellem ca. år 500 før vores tidsregning til år 850 finder vi tegn på at mennesker har givet hinanden navnen i Danmark. Det er runerne, der sladrer om de tidligste navngivningstraditioner, som vi kender til herhjemme. Hos os er det også fordi, det noget letter at huske et navn, frem for en række tal. Men også fordi vi ser analysen som en ligeværdig partner, der ved hjælp af dens data skaber  relationer mellem mennesker.

bottom of page